Br-82 - Dansk Isotop Forening

Gå til indhold

Hoved menu:


Br-82 til lækagesporing:

Det overordnede princip for anvendelse af ioniserende stråling er, at anvendelsen skal være berettiget, hvilket betyder, at de økonomiske og samfundsmæssige fordele ved anvendelsen skal opveje risikoen. Det er SIS’ vurdering, at lækagesporing med Br-82 er en effektiv metode til lokalisering af lækager på skjulte rørinstallationer, så opvejer de økonomiske fordele de sundhedsmæssige konsekvenser. SIS vurderer dermed denne praksis som værende berettiget.

Br-82 består af ioniserende stråler som er  Gamma- eller røntgenstråling med energi over 5 keV eller partikelstråling, fx elektroner, med så høj energi, at de kan trænge ind i stoffers atomstrukturer og løsrive elektroner fra atomerne, hvorved der skabes positive og negative ladninger i materialet.


Henfald:

Br-82 henfalder ved β-henfald (beta-henfald) til den stabile isotop Kr-82 under udsendelse af β-partikler og γ-stråling (gammastråling). Det er γ- strålingen fra Br-82, der anvendes ved lækagesporing. γ-strålingen er energirig og trænger gennem både rør og beton.

Dosishastighedskonstant:

Dosishastigheden fra 1 GBq Br-82 (u afskærmet) i 1 meters afstand er 0,40 mSv/t. Denne størrelse kaldes også dosishastighedskonstanten og har enheden (mSv x m2)/(GBq x t). Ved hjælp af dosishastighedskonstanten er det muligt at bestemme doser fra u afskærmede Br-82 kilder i variable afstande, med variable kildestyrker og i variable tidsrum.                                

Rækkevidde:

β-strålingen har en bestemt maksimal rækkevidde i et givent stof, dvs. den når kun ud i en vis afstand fra kilden. β-strålingen fra Br-82 har en maksimal rækkevidde i luft på 109 cm og en maksimal rækkevidde i vand på1,4 mm.                                                                              

Halveringstid:

Br-82 har en halveringstid på 35,3 timer, dvs. efter 35,3 timer er der halvdelen af den oprindelige aktivitetsmængde Br-82 tilbage. Efter yderligere 35,3 timer er der kun en fjerdedel af den oprindelige aktivitetsmængde Br-82 tilbage og så fremdeles.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu